Эзэлхүүний бойлер

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
ХБНГУ-ын STIEBEL ELTRON Фирмийн бүтээгдэхүүн

Эзэлхүүний бойлерын багтаамж:
5литр - 1000литр


Температур тохируулагч: +35С - +85С

Эзэлхүүний бойлерын ач холбогдол:

-төвийн халуун усны системээр хамааралгүй байх
-хэд хэдэн цэгийг халуун усаар хангана
-ахуйн хэрэглээнд байнгын халуун усыг нэвтрүүлэх
-хаана л бол хаана хэрэгцээтэй хэмжээний байнгын халуун усыг үйлдвэрлэж, хангах
-уурын зуухаар ус халаадаг практикийг арилгах
-усны зөв зохистой хэрэглээг бий болгох
-хэрэгцээний халуун усыг байгаль орчинд хоргүй үйлдвэрлэх

 

Менежертэй холбогдох