Хөнгөрүүлсэн усаар гал унтраах автомат төхөөрөмж «ТРВ-Гарант»-14,5-01 60Вр Цацах өнцөг-Шүршигч хошуу өөрчилөгдөнө

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1,794,104.00
 
 

Суурилуулах өндөр – 5
м Хамгаалах талбай:
  • (А) Ангиллын гал унтраах талбай – 15 м2
  • (В) Ангиллын гал унтраах талбай – 10 м2
Модулийн өндөр  - 430мм
Модулийн диаметр – 400мм
Модулийн нийт жин – 10,6кг
Ашиглалтын температур – (+5....+50)
Ашиглалтын хугацаа – 10 жил
Ажиллах нөөц – 5-с багагүй удаа дахин цэнэглэнэ.

Хамрах хүрээ:
Худалдаа болон офисын байгууламж

Үйлдвэрийн байгууламж
Агуулахын байгууламж
Автомашины зогсоол
Кабелийн байгууламж

Менежертэй холбогдох