Sikadur Combiflex SG System
Өндөр үзүүлэлт бүхий залгаас битүүлэх систем нь барилгын өргөтгөл, хөдөлгөөнт зааг, залгаас болон хагарал ан цавыг битүүлэн холбоход хэрэглэгдэнэ. Уг систем нь нэг болон түүнээс олон чиглэлд, өндөр үзүүлэлттэй хувьсах хөдөлгөөнийг хангах ажиллахаас гадна ус чийгээс найдвартай хамгаалж өгнө.
Барилга, өргөтгөл, залгаасыг холбохоос гадна хагарал гэмтэлд хэрэглэгдэх битүүлэх систем нь дараах бүтээцэд хэрэглэх боломжтой

 • Туннель, дамжуулах хоолойнуудад
 • Усан цахилгаан станц
 • Цэвэрлэх байгууламж
 • Барилгын суурь
 • Ус нөөцлөх бүтээц болон ундны ус хадгалах сав
 • Ган төмөр болон бетон хоолойнууд
 • Усан сан
 • Битүүлэх зорилгоор: Хөдөлгөөн ихтэй залгаанууд
 • Ялгаатай суулт өгөх магадлалтай барилгын хэсгүүд

Давуу талууд

 • Тууз болон цавуу хоорондоо барьцалдах чадвар маш сайн учраас төслийн талбай дээр хэрэглэхдээ нэмэлт идэвхжүүлэгч шаардлагагүй.
 • Хурдан, хялбар ажиллагаатай
 • Хуурай болон чийгтэй бетонон гадаргууд хэрэглэх боломжтой
 • Уян хатан чанар маш сайн
 • Температурын өргөн хүрээнд ажиллах чадвар сайтай
 • Олон төрлийн материал бүхий гадаргуу дээр ашиглах боломжтой
 • Цаг уур болон усны хамгаалалттай 

Менежертэй холбогдох