Sika ViscoTight

2019-11-06
 
 
 • Sika ViscoTight бүтээгдэхүүн нь
 • Бетoны химийн нэмэлт, техникийн шаардлага. 
  MNS ASTM C494C/494M:2011 Стандартын G- төрөлд хамаарах ба бетон хольцын усны орцыг 25 - 40% багасгаж, хольцын хөдөлгөөнт чанарыг 30 - 90 минут тогтвортой хадгалах ба бетоны ус нэвтрэлтийн хэмжээг багасгах үндсэн үйлчилгээтэй. 

  Sika ViscoTight бүтээгдэхүүнийг бетонд хэрэглэснээр:

Бетон хольцын хөдөлгөөнт чанар эрс мэдэгдэнэ
Бетон хольцын ажиллах чадвар сайжирч, тээвэрлэх хугацаа урттай үед тохиромжтой
Бетон хольцын өөрөө тархах, нягтрах чадварыг нэмэгдүүлж бетoн хольцыг цутгах , нягтруулах ажиллагааг багасгана
Тусгай зориулалтын өндөрбат бэхтэй бетон үйлдвэрлэхэд тохиромжтой
Бетоны ус нэвтрэлтийн хэмжээг багасгана (ус үл нэвтрүүлэлтийн маркийг өндөрсгөнө )
Гидротехникийн бетон хийц эдлэлд тохиромжтой
Хөрсний устай (усны ундарга ихтэй)газар суурийн бетoн цутгах шаардлагатай үед
Бетoны хүчил, шүлт тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлнэ
Бетоны хүйтэн тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлнэ

 • "Сика Монголиа" ХХК нь борлуулалтын өмнөх ба дараах, технологийн зөвлөгөөг үзүүлэхээс гадна үйлчлүүлэгчтэй хамтарсан иж бүрэн лабораторийн болон үйлдвэрийн туршилт хийх боломжтой. 
  Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах дугаартай холбогдон лавлана уу  

  Утас: +976 8800 9573 


Менежертэй холбогдох