Sika ViscoTight

2019-11-06
 
 
Бетoны химийн нэмэлт, техникийн шаардлага. MNS ASTM C494C/494M:2011 Стандартын D-төрөл (water-reducing and retarding admixture) төрлийн усны орцыг багасгах, болон удаашруулах, Бетоны ус нэвтэрүүлэлтийн хэмжээг багасгах үндсэн үйлчилгээтэй.
Sika Visco Tight нь:  
  • Усыг багасгаж, уян налархайжуулана
  • Усны орцыг 15-35% багасгах
  • Бетоны ус нэвтрүүлэлтийн хэмжээг багасгана
  • Гидро техникийн бетон хийц эдлэлд тохиромжтой
  • Хөрсний устай (усны ундарга ихтэй) газар суурын бетoн цутгах шаардлагатай үед
  • Бетoныг хүчилд тэсвэртэй болгоно
  • Хольцын хөдөлгөөн чанарыг 30-90 минут хадгалах
  • Өндөр бат бэхтэй Бетон үйлдвэрлэх
  • 1м3 бетон хольцын өртгийг багасгах (Цементийн орцыг багасгах)
"Сика Монголиа" ХХК нь борлуулалтын өмнөх ба дараах, технологийн зөвлөгөөг үзүүлэхээс гадна үйлчлүүлэгчтэй хамтарсан иж бүрэн лабораторийн болон үйлдвэрийн туршилт хийх бүрэн боломжтой. 

Бүтээгдэхүүн, технологийн зөвлөгөөний  талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах дугаартай холбогдон  лавлана уу   
Утас: +976 8800 9573 / +976 9534 0190

Менежертэй холбогдох