Премиум төрлийн шал

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Премиум төрлийн шал
67,800.00
 
 

 

PREMIUM FLOORING
Премиум төрлийн шал  

 
Хэт ачаалалтай газруудад тохиоромжтой: Супермаркет, нисэх, онгоцны буудал, коридор, хүлээлгийн танхим гэх мэт...    
          
Өдөрт 600000 гаруй ачаа тээштэй зорчигч дайран өнгөрөх нисэх онгоцны буудлын Премиум төрлийн шал нь 20 жилийн дараа ч анхны байдлаа хадгалсан хэвээр байна.

Онцгой патентлагдсан Evercare гадаргуутай: Энгийн цэвэрлэгээнээс 10 дахин бага цаг, мөнгө зарцуулна, толбо нэвчихгүй, зураас үүсэхгүй. 

         
 
 

 


                          
 

 

Менежертэй холбогдох