Sika ViscoCrete 5510 бүтээгдэхүүн нь
Бетoны химийн нэмэлт, техникийн шаардлага. 
MNS ASTM C494C/494M:2011 Стандартын G- төрөлд хамаарах ба бетон хольцын усны орцыг 25 - 40% багасгаж, хольцын хөдөлгөөнт чанарыг 30-90 минут тогтвортой хадгалах үндсэн үйлчилгээтэй.
Sika ViscoCrete 5510 бүтээгдэхүүнийг бетонд хэрэглэснээр нь:
  • Бетон хольцын хөдөлгөөнт чанар эрс мэдэгдэнэ
  • Бетон хольцын ажиллах чадвар сайжирч, тээвэрлэх хугацаа урттай үед тохиромжтой
  • Бетон хольцын өөрөө тархах, нягтрах чадварыг нэмэгдүүлж бетoн хольцыг цутгах , нягтруулах ажиллагааг багасгана
  • Тусгай зориулалтын өндөр бат бэхтэй бетон үйлдвэрлэхэд тохиромжтой
  • 1м3 бетоны өртгийг багасгах  
"Сика Монголиа" ХХК нь борлуулалтын өмнөх ба дараах, технологийн зөвлөгөөг үзүүлэхээс гадна үйлчлүүлэгчтэй хамтарсан иж бүрэн лабораторийн болон үйлдвэрийн туршилт хийх боломжтой. 

Бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах дугаартай холбогдон  лавлана уу   
Утас: +976 8800 9573 

Менежертэй холбогдох