Дулааны тоолуур UH-50/Siemens /Швейцари/

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
ХЭТ АВИАНЫ ДУЛААНЫ ТООЛУУР /SIEMENS/
  • СХЗГ-ын загварын туршилтанд орж Монгол улсад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн.
  • Улсын баталгаажуулалтанд орж гэрчилгээ авсан
  • Data logger буюу хэмжилтийн мэдээг цаг, хоног, сараар хадгалдаг. Мэдээг сүлжээ болон зөөврийн багажаар авах боломжтой
  • Хэрэглэгч өөрийн хэрэглээ болон системийн нөхцөлд тохируулан сонгох өргөн сонголттой.  (оролтын диаметр 25-100мм, зарцуулалт хэмжих хүрээ 0,5-120 м3/цаг. )

Менежертэй холбогдох