Тусгай зориулалтын-цахилгаан дамжуулагчтай шал- Mipolam EL 5

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Тусгай зориулалтын-цахилгаан дамжуулагчтай шал- Mipolam EL 5
55,600.00
 
 
SPECIALITY FLOORINGS 
Тусгай зориулалтын шал 

Mipolam EL:
Электрон техникийн өрөө, Өндөр технологийн үйлдвэр, Эрчимт эмчилгээ, мэс заслын, Томограф, рентгений өрөөнүүднэд хэрэглэдэг. 

Суурилуулалт: Гэрфлорын техникийн бичиг баримтын дагуу суурилуулна. 
Суурь шал: Тэгш гөлгөр хатуу, цэвэр хуурай байна. 

Бүтээгдэхүүний өнгө загвар, техникийн тодорхойлолт бичиг баримтийг энд дарж үзнэ үү. 

 

Менежертэй холбогдох