Термоблок

2019-11-06
68,000.00
 
 
Термоблок- бүрэн цутгамал барилгын технологи нь АНУ, Канад, ОХУ зэрэг манай оронтой ижил цаг ууртай орнуудад 30 жилийн турш амжилттай ашиглагдаж буй барилгын систем юм.

 ICF ГЕРМАН ТЕХНОЛОГИЙН ТЕРМОБЛОКНЫ ТАЛААР

Термоблок- бүрэн цутгамал барилгын технологи нь АНУ, Канад, ОХУ зэрэг манай оронтой ижил цаг ууртай орнуудад 30 жилийн турш амжилттай ашиглагдаж буй барилгын систем юм.

1. Хурдан, хялбар, хамгийн бага зардлаар босно.
Тухайн хийцээр гүйцэтгэл хийх нь ажлын хөлсийг бууруулах сайн талтай: Уламжлалт ажилбарын 1/3 -тэй тэнцэнэ.  Товгор гадаргууг тааруулан угсралт хийснээр аль ч чиглэлд алдаа гарахгүй, блок хөнгөн тул хүнд хүчир ажлыг маш их хялбарчилна. Уламжлалт аргаас маж бага хугацаанд, хямд цутгалт хийгдэнэ.

2. Эрчим хүчний тооцооны үзүүлэлт.
Бүрэн цутгамал барилга нь нэмэлт дулаалга хийхгүйгээр шаардлага хангадгүй. Термоблок- системийг ашигласнаар дулаан дамжуулалтын итгэлцэл нь 0.28 Ватт/м2К хүрдэг.

3. Амьдрах тааламжтай уур амьсгал.
Хашмал хоорондын цул бетон цутгамлын нөлөөгөөр дуу чимээ тусгаарлалт R,w= 45 dB - д хүрснээр тайван амьдрах боломж бүрдүүлнэ.

4. Үр ашгийн үзүүлэлт
37 см зузаантай хана нь дулаан болон дуу чимээ тусгаарлалтад тавигдах шаардлагыг хангадаг. Тиймээс орон зайг ашиглах боломж бүрдэнэ. Тухайлбал 100 м2 үндсэн талбайд түүнийг 42,5 - зузаантай өрөг ханатай харьцуулан үзвэл 4,5 м2 ашигтай талбай бүрддэг.

5. Үр ашигт төлөвлөлт хийх боломж
Ердийн хөрөө ашиглан Блок-г 2,5 см -н алхамтайгаар тайрах боломжтой ба хаягдал хог гарахгүй.

6. Уламжлалт цутгамал барилгад дулаалгын хөөсийг наахдаа стантарт технологийг дагаагүйн улмаас Улаанбаатар хотод борооны дараа болон бага зэргийн хүчтэй салхины дараагаар дулаалгын хөөсөн фасад ховхорч унаж байгаа тохиолдол элбэг гарах болсон ба манай блокийг ашиглсанаар уг тохиолдол ерөөсөө гарахгүй болно.
Термоблокны зузаан 37см үүнд гадна талд 12см зузаантай дотор тал нь 5см зузаантай ба энэ хооронд 20см зузаан бетон цутгалт хийх ба даац авах тул 8 давхар хүртэл барилга барих боломжтой. Дунджаар 10 мм арматур 8 м орох ба хэдэн давхар барилгаас шалтгаалж өөрчлөгдөж болно. 1 м2 хананд 0,2 м3 бетон зуурмаг орох ба 480 кг жинтэй байх болно.
Арай нимгэн буюу 25 см зузаантай блок нь мөн гадна талдаа 12 см дотор 5 см харин бетонон хана 8 см зузаантай байх бөгөөд уг блокоор дан байшин, граж зэрэг барихад бетон дээр хэмнэлт хийж болно. 1 м2 хананд 0,08 м3 бетон зуурмаг 4м арматур орно. Газар хөдлөлтийн 7-8 балд тэсвэртэй. Дулаан дамжуулалтын итгэлцэл нь 0.28 Ватт/м2К хүрдэг. Гал дэмжихгүй ба 1м2 –д 4 ширхэг ирэх ба урт нь 100см өндөр нь 25см зузаан нь 37 ба 25см юм. Уг технологи нь ХБНГУлсын барилгын техникийн хүрээлэнгийн 2004 оны 7- р сарын 6-ны Z- 15.233 тоот гэрчилгээтэй.

Менежертэй холбогдох