Труба
Трубанууд нь FORA euro-form system-ийн нэмэлт бөх бат байдлыг хангаж өгдөг. Трубаны урт, богино баригч дэгээний тусламжтайгаар хэв хашмалд тулгуур болж өгдөг.
Хэмжээ мм* А х В Жин, кг
2000 X 48.6
3000 X 48.6
4000 X 48.6
6000 X 48.6
4.16
6.24
8.32
12.5

Менежертэй холбогдох