Шаврын машин

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Танилцуулга :

Барилга орон сууцны дотор хана шавардаж өнгөлгөө хийх машин.

Ажиллах горим:

1 метрийн өргөнөөр 2,60м – 3,50м өндөр таазруу шавардана.

Шаврыг 3 ширхэг чичрэгчний тусламжтайгаар хананд маш сайн наагаад буцаж буухдаа өнгөлгөө хийнэ.

Хүчин чадал:

380 v  -оор ажиллана 0,5 см – 3см зузаантай шавар хийнэ. Хананы хотгор, гүдгэр , нүхийг тэгшилж өнгөлнө. Ажлын 8 цагт 500 – 750 м2 хана шавардаж өнгөлнө. 

Менежертэй холбогдох