Энэхүү бүтээгдэхүүн нь бага оврын кран,

автомат удирдлагa гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс

бүтэх бөгөөд аюулгүй, хурдан, өөрийн өртөг

болон урсгал зардал маш бага зэрэг давуу

талтай.  Мөн маш олон зориулалтаар ашиглах

боломжтой. Тухайлбал барилга угсралт,

барилгын засал чимэглэл, айл нүүлгэлт,

дээврийн ажил, самбар тогтоох ажил,

ачаа ачих буулгах, газар тариалангийн ажил

зэрэг олон төрлийн ажилд ашиглагдаж байна.

Материал

88 mm-ийн радиустай, 4mm-ийн зузаантай

турбагаар хийгдсэн.

Жич

Гадаа талбайд ашиглахад илүү

тохиромжтой, хүндрүүлэгч сайн байх

шаардлагатай. Өргөх явцад гэнэт тог

тасархад өөрийгөө автоматаар түгжинэ.

Менежертэй холбогдох