Хямдрал

Хөтөл цемент

2019-11-06
225,000.00 250,000.00
 
 

     Хөтөл цементийн үйлдвэрийн Улаанбаатар хот дахь үнэ
2021.06.01

      Бүтээгдэхүүн Ангилал      Үнэ төгрөг      

  Үнэ төгрөг         ҮЙЛДВЭР    

Цемент савласан        42.5

225000

 204050+тээвэр
              52.5    
Цемент задгай        42.5 200000  185900+тээвэр
            52.5    
 
                       
  Монцементийн үйлдвэрийн Улаанбатар хот дахь  үнэ
2021.06.01
Бүтээгдэхүүн Ангилал      Үнэ төгрөг   Үнэ төгрөг     ҮЙЛДВЭР   
Цемент савласан 42.5 225000  187000+тээвэр
Цемент задгай 42.5 200500  181000+тээвэр


  МАК евро цементийн үйлдвэрийн Улаанбаатар хот дахь үнэ
2021.06.01

      Бүтээгдэхүүн Ангилал      Үнэ төгрөг         Үнэ төгрөг   ҮЙЛДВЭР   
Цемент савласан        42.5 225000  192600+тээвэр
              52.5    
Цемент задгай        42.5 201300  185000+тээвэр
            52.5    
 
                       
  

Менежертэй холбогдох