Цахилгаан хангамжийн чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүд /ШВЕЙЦАРИ/

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /SIEMENS, CNC/
АВР /АДЗ/ бүхий төрөл бүрийн генератор ,Хүчний трансформаторын угсралт суурилуулалт, худалдааг санал болгож  байна.

 

Менежертэй холбогдох