Тэлэлтийн сав

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Халаалтийн систем
Даралт барих системд хэрэглэнэ.
 Давуу тал:
  • Зарцуулалтыг илүү зохистой түгээх боломжтой
  • Байршил сонгох боломжтой
  • Сүлжээний даралтыг өөрчлөхгүйгээр агаар гаргах боломжтой
  • Хий орсноос шалтгаалах хүндрэлийг арилгах боломжтой
   80-1000л

Менежертэй холбогдох