Стекломаст ЭПП ЭКП

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
СТЕКЛОМАСТ                   
 
ШИЛЭН ОРЦТОЙ (ШИЛЭН ХУВАНЦАР, ШИЛЭН ДААВУУ) ЭСВЭЛ ПОЛИЭФИР ОРЦТОЙ, УС ҮЛ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХУЙЛМАЛ ДЭЭВРИЙН МАТЕРИАЛ
 
Барилга байгууламжийн дээврийн бүрээс болон барилгын бүтцийн ус үл нэвтрүүлэх хамгаалалтанд зориулагдсан.

 
СТЕКЛОМАСТ К
 
Рулоны нүүрэн тал нь том ширхэгт эсвэл хайрслаг гадаргууны түрхэцтэй, харин ар тал нь тоосон хэлбэртэй гадаргууны түрхэц эсвэл полимер хальстай; дээврийн хучилтын дээд давхрагыг хийхэд хэрэглэгддэг.


СТЕКЛОМАСТ П
 
Рулоны хоёр тал нь тоосон хэлбэртэй эсвэл жижиг ширхэгтэй гадаргууны түрхэцтэй, гадаргууны түрхэцийн оронд полимер хальсыг хэрэглэх боломжтой; дээврийн хучилтын хамгаалах дээд давхрагыг болон доод давхрагыг хийхэд хэрэглэгддэг; барилгын бүтцийн үс үл нэвтрүүлэх хамгаалалтанд зориулагдсан.

ГАЛЫН АЮУЛЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
 
       ГОСТ 30244 стандартын дагуу шаталтын бүлэг Г4.
       ГОСТ 30402 стандартын дагуу гал ноцолтын бүлэг В3.
       ГОСТ 30444 стандартын дагуу галын тархалтын бүлэг РП4.

 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
ХПП/ХКП
ТПП/ТКП
ЭПП/ЭКП
1 м2 материалын жин, кг
2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5
Хайлуулж байгаа талын наалдуулагч бодисын жин, кг/м2, үүнээс багагүй
 
1,5
 
Номиналь утгаас зөвшөөрөгдсөн гажилт, кг, үүнээс ихгүй
+0,250-0,249
Сунгахад тасрах хүч, Н (кгс), үүнээс багагүй
363(37)
588(60)
343(35)
Наалдуулагч бодисын хэврэгшлийн температур, °С, түүнээс ихгүй
258 (минус 15)
Уян хатан байдал
R радиустай саваа дээр турших үед, мм
25
Дээжийн гадаргуу дээр t температураас ихгүй байх үед хагарал үүсэж болохгүй, °С, түүнээс ихгүй
0
Ус үл нэвчих чанар
даралттай байхад ус урссан ул мөр гарч болохгүй, кгс/см2,
0,01
үүнээс багагүй хугацаанд, цаг
72
үүнээс багагүй даралттай байхад ХПП/ТПП/ЗПП загварын хувьд, кгс/см2,
2
үүнээс багагүй хугацаанд, цаг
2
Дулаанд тэсвэрлэх чадвар, 2-с багагүй цагийн хугацаанд t температуртай байх үед, °С
+85
Гадаргууны түрхэцийн алдагдал, г/дээж, үүнээс ихгүй , том ширхэгт гадаргууны түрхэцтэй гидростеклоизолын хувьд
3
 

ХЭРЭГЛЭХ АРГА:
Стекломаст -г бэлтгэсэн талбай дээр чөлөөтэй дэвссэн байгаа материалыг ирмэгийг нь дарж хайлуулан наах аргаар доод талын бүрхэлтийн үеийг хайлуулах замаар наадаг. Хайлуулахад – хийн эсвэл бусад горелк буюу халаагч хэрэгслийг хэрэглэнэ.
 

Менежертэй холбогдох