Элестоизол СТАНДАРТ

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Эластоизол 
 
орчин үеийн Битум-Полимер СБС-Модификацлагдсан буюу халааж наадаг дээврийн ус үл нэвтрэх материал 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Эластоизол 
Стандарт
ЭПП
ЭКП
ТПП
ТКП
Сунгахад тасрах хүч, кгс, үүнээс багагүй
30
30
85
85
Уян хатан байдал
R радиустай саваа дээр турших үед, мм
25
Дээжийн гадаргуу дээр t температураас ихгүй байх үед хагарал үүсэж болохгүй, °С, түүнээс ихгүй
0
72 цагийн турш 0,01 кгс/см2 даралттай байх үеийн ус үл нэвчих чанар
абсолют
Дулаанд тэсвэрлэх чадвар, 2-с багагүй цагийн хугацаанд t температуртай байх үед , °С, түүнээс багагүй
+80
Хэрэглээний хүрээ
Дээврийн хучилтын доод давхрага
+
-
+
-
Дээврийн хучилтын дээд давхрага
-
+
-
+
Дээврийн болон ус үл нэвтрэх хамгаалалтын холбоосууд
-
+
-
+
Ус үл нэвтрэх хамгаалалт
+
-
+
-
 
 
ДАВУУ ТАЛ:
 
• Ялзрахгүй суурь .
  Биологийн эсэргүүцэлтэй
Засвар хийх үед дээврийн хуучин материалтай зохицдог
  Хайлуулах замаар өндөр технологийн хучилт хийх
  Дээврийн ажил хийх зардал бага

 
ХУЧИЛТЫН ТӨРӨЛ:
 
К - бүдүүн ширхэгт минераль хучилт .
П - хамгаалалтын полимер хальс.
С - шилэн хуванцар.
Т - шилэн даавуу.
 
ГАЛЫН АЮУЛЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
 
       ГОСТ 30244 стандартын дагуу шаталтын бүлэг Г4.
       ГОСТ 30402 стандартын дагуу гал ноцолтын бүлэг В3.
  ГОСТ Р 51032 стандартын дагуу галын тархалтын бүлэг РП4.

 
ХЭРЭГЛЭХ АРГА:
 
  Бэлтгэсэн талбай дээр дэвссэн байгаа материалын ирмэгийг нь дарж хайлуулан наах аргаар доод талын бүрхэлтийн үеийг хайлуулах замаар наадаг.
           Ялзрахгүй суурь болон түүн дээр хучсан хуванцаржуулагчтай битум хучаас нь түүнийг барилгын ажилд орлуулашгүй болгодог. (Агаарын хасах температуртай байх үед рулоныг бага зэрэг халааж дэлгэдэг).
 

Менежертэй холбогдох