Праймер, Мастика

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
58,000.00
 
 


Мастика

ҮС ҮЛ НЭВЧҮҮЛЭХ ДЭЭВРИЙН ХҮЙТЭН
ТҮРХЭЭС БОДИС «СМУГЛЯНКА»

ЭНЭ НЬ БИТУМ ХОЛБОГЧ, БАГА ТАРХАЛТЫН РЕЗИЙН ҮЙРМЭГ, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН НЭМЭЛТ БОЛОН ОРГАНИК УУСГАГЧ АГУУЛСАН ХАР ӨНГИЙН НЭГЭН ТӨРСЛИЙН БОДИС БОЛНО.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХҮРЭЭ:
Шилэн материалаар бэхжүүлсэн хуйлаастай болон түрхээс бодистой дээвэрт зориулагдсан. Түүнчлэн, барилгын бүтцийн үс ул нэвчүүлэх хамгаалалт, төмөр болон бетон гадаргууны зэврэлтийн эсрэг хамгаалалт, бүтэц байгууламжийн болон автомашины кузовын гадаргууны дуу чимээ шингээх болон доргилт сааруулах хучилт, бүрэн цутгамал болон угсармал хучилт, агааржуулалтын хонгил, агаар дамжуулах шугамын завсар хагарлыг дүүргэх, деформацийн буюу хэлбэр өөрчлөх холбоос барьж байгуулах г.м. зүйлд хэрэглэгддэг. Хүйтнээр хэрэглэдэг.
 
Зөөлрөлтийн температур,°С, түүнээс багагүй
80
t = 25 °С байхад зүү нэвтрэх гүн, 0,1 мм
15-20
t = 20 °С байхад суурь талбайтай наалдах хүч, МПа, бетонтой / ган төмөртэй
0,1/0,15
Үе хоорондын наалдах хүч, хуйлмал материал - хуйлмал / хуйлмал материал - бетон, МПа, үүнээс багагүй
0,15/0,1
Сунах чадвар при 25 °С, см, үүнээс багагүй
3
24 цагийн хугацаанд ус ханалт, %, үүнээс ихгүй
 
а.с.в.-н агууламж, %, үүнээс багагүй
70-80
Нэг үе давхрага хатах хугацаа, цаг
12-24
 
 
ХЭРЭГЛЭХ АРГА: 
Түрхээс бодисыг хэрэглэхээс өмнө сайтар хутгах хэрэгтэй. Түрхээс бодисыг хуурай, цэвэрлэсэн гадаргуу дээр дурын дурын будгийн хэрэгслээр (багс, ролиж, шпатель), пневматик болон агааргүй шүршигч, эсвэл дүрэх аргаар, зохих зузаанд хүрэхийн тулд үе тус бүрийг 1-3 цагийн дотор хатаах замаар дахин дүрэх байдлаар хэрэглэхийг зөвлөж байна.
 
Шаардлагатай тохиолдолд түрхээс бодисыг можно разбавить уусгагч, толуол, нефрас, цагаан бензин, бензинээр шингэлж болно. 2 мм үеийн зузааны хувьд түрхээс бодисын дундаж зарцуулалт нь 2-3 кг/м2 байна.

Менежертэй холбогдох