Шилэн багц

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1.00
 
 

Цонх , хаалганы  дулаан  хэмнэх  чадварыг  нэмэгдүүлэхийн  тулд  чухам  юунаас  дулаан  алдагддаг  болохыг  тодорхой  ойлгох  хэрэгтэй.  Үүнтэй  холбоотой  хэд  хэдэн  хүчин  зүйлс  байдаг.  Үүний  эхний  шалтгаан  нь  шил  юм.

Шил  нь  бүх  материалын  адилаар  дулаан  дамжуулах  чадвартай. Ийм  учраас  дулааны  алдагдлыг  багасгахын  тулд  юуны  өмнө  шилэн  багцан  дахь  шилний  тоог  нэмэгдүүлэх  хэрэгтэй.  Бүр  өнгөрсөн  зууны  сүүлээс  эхлэн  зарим  барилгад  модон,  хуванцар,  хөнгөн  цагаан  хүрээ  бүхий  цонхнуудыг  2  болон 3  давхар  шилтэйгээр  үйлдвэрлэж  хэрэглэж  эхэлсэн  байна.

Хоёрдугаар  шалтгаан  бол  агаарын  урсгал  юм.  Энэ  асуудлыг  битүү  шилэн  багц  бий  болгосноор  арилгаж  чадсан.

Гуравдугаар  шалтгаан  нь  инфро  улаан  туяа  юм.  Энэ  нь  алдаж  буй  дулааны  60-70% -ийг  эзэлдэг.  Үүнийг  аль  нэг  шилний  гадаргууг  тусгай  аргаар  бүрснээр  алдагдлыг  арилгах  боломжтой  болдог. Ийм  шилнүүдийг  энерги  хэмнэгч  шил  гэж  нэрлэх  бөгөөд  энэ  технологи  нь  цонхны  өртөг  зардлыг  өндөрсгөдөг  тул  одоогоор  манай  улсад  хараахан  хэрэглэгдэхгүй  байгаа  юм.

Одоо   хөгжилтэй  орнуудад  цонх,  хаалга  үйлдвэрлэгчид  шилний  дулаан  алдагдлыг  багасгахын  тулд  энерги  хэмнэх  бүрхэвчийг  хэрэглэж  байна. Үүнд:

1.      K-  шилэнд  хатуу   бүрхэвч  хийх

2.      I-  шилэнд  зөөлөн  бүрхэвч  хийх  гэсэн  2 төрлийн  бүрхэвчийг  ашиглаж  байна

Хатуу  бүрхүүл  нь  шилний  энерги  хэмнэх  анхны  технологи  юм. Зөөлөн  бүрхэвч  нь  орчин  үеийн  “Nano” технологи  бөгөөд  үнэ  хямдтай  байдаг.  Хуванцар  цонхонд  энерги  хэмнэгч  шил  хийх  нь  ихээхэн  нарийн  мэргэжил  шаардсан  төвөгтэй  ажил  юм. Иймд  дэлхий  дээр  нарийн  түрхэцтэй  шилэн  цонх  үйлдвэрлэгч  компани  цөөхөн  байдаг. Эдгээр  энерги  хэмнэгч  шилнүүдийг  одоогоор  манай  улсын  цонх,  хаалганы  үйлдвэрлэлд  хараахан  хэрэглээгүй  байна

  Шилэн  багц
 Цонхны  хамгийн  их  анхаарал  тавих  хэсэг  нь  шилэн  багц  юм. Шилэн  багцыг  тусгай  технологиор  хийдэг.  Шилэн  багцыг  шилний  эгнээний  тоогоор  нь  дан  шилтэй, давхар  шилтэй, гурван  давхар  шилтэй  гэх  буюу  мэргэжлийн  хэллэгээр  нэг  хөндийт  шилэн  багц,  хоёр  хөндийт  шилэн  багц  гэж  нэрлэдэг.  Эдгээр  шилэн  багцуудыг цонхны   хурээнд  суурилуулснаар  дулаан  болон  дуу  тусгаарлагч  чанар  бүхий  цонх,  хаалга  бий  болдог. Нэг  буюу  хоёр  хөндийт  шилэн  багцыг  үйлдвэрлэхдээ  чанарын  өндөр  түвшинд  хийгдсэн  М  маркийн  шилэн  хавтангуудыг  хэрэглэдэг.  Захиалагч  ямар  шилэн  багц  сонгохоо  захиалга  өгч  гэрээ  хийх  явцад  захиалдаг.

Шилэн  багцын  бүтэц

Хуванцар  цонхны  урт  удаан  хэрэглээ,  найдвартай  байдалд  бүхэлд  нь  нөлөөлөх  хэд  хэдэн  хүчин  зүйлүүд  байдаг.  Хуванцар  цонх  нь:

-Хуванцар  пропил
-Шилэн  багц
-Тоноглол / нугас, түгжээ/

-Жийрэг  резин  зэрэг  үндсэн  хэсгүүдээс  бүрддэг.

Хуванцар  цонхыг  сонгохдоо  дээрх  бүрэлдэхүүн  хэсгүүдийн  чанар  хоорондоо  зохицох  байдлыг  нарийн  сайн  мэдэж  сонгосноор  сайн  үр  дүнд  хүрдэг.  Шилэн  багц  нь  2-3 шил болон  тэдгээрийн  хоорондын  агаар  агуулсан  битүү  хэсгээс  бүрдэнэ. Битүү  хэсэг  нь  бие  биенээсээ    тусгай  зай  баригч  хүрээгээр  тусгаарлагдана. Зай  баригч  хөндий  нь  чийг  шингээгч  үрлэн  материалаар  дүүргэгдсан  байдаг. Шилний  чанар  мэдээжээр  маш  их  ач  холбогдолтой. Энэ чанар  нь  хуванцар  цонхны  дулаан  болон  дуу  чимээ  тусгаарлах  үндсэн  шалгуур  болно.  Өндөр  хөгжилтэй  орнуудад  дулаан  хадгалах  өндөр  чанарыг  хангахын  тулд  шилний  хоорондох  зайг  инертийн  хийгээр  дүүргэдэг.  Энэ  арга  нь  цонхны  өртгийг  өндөрсгөдөг  тул  одоогоор  манай  улсад  хэрэглэгдэхгүй  байгаа. Битүү  шилэн  багцтай  хийгдсэн  хуванцар  цонх  нь  техникийн  үзүүлэлт  өндөртэй  байдаг.

Хуванцар  цонх  нь  юуны  өмнө  дуу  чимээний  сайн  тусгаарлагч  болж  өгнө.  Нэг  буюу  хоёр  тусгаарлах  хэсэгтэйгээс  хамаарч  дуу  чимээ  тусгаарлах  чадвар  нь  25-50 дб-ээр  нэмэгддэг.

Хуванцар  цонх  ашигласнаар  өрөөний  дулаан  алдагдал тодорхой хэмжээгээр буурдаг.  Хэрэв  хэрэглэгч  хуванцар  цонхыг  зааврын  дагуу  зөв  ашиглаж  чадвал  ямар  ч  хүйтэнд  цонх  хөлрөх  буюу  мөстөх  байдал  гарахгүй.

Шил  нь  зузаан,  урт  өргөний  хэмжээ,  өнцөг,  гэрэл  нэвтрүүлэх  чадварын  коэффициент  зэрэг  нь  ГОСТ  111: 90,MNS 4753:1999 стандартад  тохирсон  байх  ёстой.

Шилэн  багцын  дулаан  дамжуулалтын  үзүүлэлтүүд

Хуванцар  цонхны  чухал  үзүүлэлтийн  нэг  нь  хүйтэнийг  үл  нэвтрүүлэх  болон  дулаанаа  хадгалах  чадвар  бөгөөд  энэ  нь  тоон  үтгаараа  шилэн  багцын  дулаан  дамжуулалтын  эсэргүүцэл  хэлбэрээр  бичигддэг.

Ro- энэ  үзүүлэлт  нь  барилгын  цаг  уурын  нөхцөл,  бүсүүдээс  хамаарч  харилцан  адилгүй  байдаг.

 

Д /Д
Шилэн  багцын  бүтэц
Үзүүлэлт  Ro м2
Со/ Вт
Тайлбар
1.
4M- 12- 4M
0,34
2 давхар  шилтэй, 1 хөндийтэй
2.
4M- 16-4M
0,37
2 давхар  шилтэй, 1 хөндийтэй
3.
4M-6 – 4M- 6-4M
0,43
3 давхар  шилтэй, 2 хөндийтэй
4.
4M- 9 – 4M- 9- 4M
0,50
3 давхар  шилтэй, 2 хөндийтэй
5.
4M- 12-4M- 12 -4M
0,53
3 давхар  шилтэй, 2 хөндийтэй
 

Шилэн  багцын   засвар

Хуванцар  цонхны  шил  хагарсан  тохиолдолд  жирийн  модон  цонхны  шил  сольдогтой  ижил нэг  нэгээр  нь  солих  боломжгүй  байдаг.  Учир  нь  хуванцар  цонхны  шилэн  багц  нь  бүхэл  цогц  бүтэцтэй  байдаг  тул  зөвхөн  нэг  шил  нь  хагарсан  тохиолдолд  ч  бүтэн  багцаар  нь  солих  шаардлагатай  болдог.  Хуванцар  хүрээтэй  цонх  нь  шилэн  багцаа  ямар  ч  хүндрэлгүй  хялбархан  солигдохоор  хийгдсэн  байдаг.  Гэмтсэн  шилэн  багц  нь  яг  урьдын  адил  үйлдвэр  дээр  ижил  хэмжээтэй  хийгдсэн  шинэ  шилэн  багцаар  солигдоно.  Шилэн  багцыг  солиход  дадлага  туршлагатай  мэргэжилтнүүд  5-10  минут  зарцуулдаг.

Шилэн  багцыг  сольж  тавих  төлбөрт  шилэн  багцын  үнэ  дээр  засварын  ажлын  хөлс  нэмж  тооцогдоно.

Менежертэй холбогдох