Даралтын зөрүү тохируулагч хаалт- DPCV

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Герман улсын SIEMENS фирмийн даралтын зөрүү тохируулагч хаалтыг VHG519L-нь
Ажиллагаа
  • Системийн даралтын зөрүүг тогтмол барьж, горим ажиллагааг хэвийн хангах үүрэгтэй
Хэрэглээ
  • Халаалтын систем
  • Халуун усны систем
  • Агааржуулалтын систем
Давуу тал
  • Тухайн системд шаардагдах хамгийн их зарцуулалтын хэмжээг хэрэглэгч өөрөө тохируулах боломжтой
  • Системийн усны эргэлтийг түргэн хугацаанд зогсоож юүлэх боломжтой
  • Тухайн системийн гидравлик горим тогтвортой байна

Менежертэй холбогдох