LED light emitting diod E-AN Lighting (LED)

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
            Энгийн болон эсрэг тэсрэг нөхцөлд олон жилийн боловсруулалт, туршилтын үр дүнд бий болсон EAN Lighting маркийн ЛЕД гэрэл нь Солонгос нэрийн бараа бүтээгдэхүүн болсноороо нэлээд өвөрмөц талтай юм. EAN Lighting компани уг лед гэрэлтүүлэгийг зөвхөн Азийн алдартай үйлдвэрлэгчдийн (SAMSUNG)  чанарын өндөр баталгаа бүхий эд ангиар угсарч үйлдвэрлэдэг. “EAN Lighting” маркийн гэрэл нь ЛЕД чийдэнгийн ердийн давуу талтай байгаагаар зогсохгүй (ЛЕД-ийн тухай хэсгээс үзнэ үү) ашиглах хугацаа, хэрэглэж буй газарт үзүүлэх ая тухтай байдал, ажлын температур зэрэг үндсэн гол үзүүлэлтээрээ орчин үеийн зах дээр санал болгож буй ижил төрлийн бусад бараа бүтээгдэхүүнийг бүтэн нэг үеэр түрүүлж байгаа болно. “EAN Lighting” маркийн гэрэл, ЛЕД диодын өндөр хүчин чадалтай, “EAN Lighting” чийдэнтэй ижил хэмжээнд эрчим хүч хэмнэх бусад өрсөлдөгч бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад дараахь давуу талтай байна. Үүнд,
•Баталгаат хугацаа,
•Үнэ,
•Удирдлагын нэгжийн ашиглах хугацаа,
•Утасгүй удирдлага, мэдээлэл дамжуулагч бүхий хувилбар

          “E-an LIGHTING”, “Smart Lighting Control Systems” нэгжээр өргөжүүлсэн хувилбаруудыг ашигласан тохиолдолд гэрлийн тохируулгыг алсын удирдлагаар тааруулах, эрчим хүчний хэрэглээг тасралтгүй хянах, гэрлийн автомат оношлогоо хийхээс гадна эвдрэл саатлын байдлыг алсаас ажиглах зэрэг боломжтой байна.
•LED-ийн тухай Бидний тухай Бүтээгдэхүүн Гэрчилгээ Лавламж Холбоо барих
•Солонгос:                                                                      Монгол:
•tel : +82-31-575-6226                                           tel: 99244112, 91111008                             
• fax : +82-31-575-6227
• website : www.eanlighting.com                      
• e-mail : jw0466@nate.com                                e-mail : sansunglight@gmail.com
• contact person : Mr. honglag ahn

 

Менежертэй холбогдох