“Баялаг бүтээгчдийг дэмжих цогц бодлого, экспортын арга замууд” чуулга уулзалт

“Баялаг бүтээгчдийг дэмжих цогц бодлого, экспортын арга замууд” чуулга уулзалт
         Үндэсний хөгжлийн газар, Гадаад харилцааны яам, ЖАЙКА-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, Нийслэлийн үйлдвэрлэл, инновацийн газар хамтран 2018 оны 06 сарын 25-нд “Баялаг бүтээгчдийг дэмжих цогц бодлого, экспортын арга замууд” чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа.

      Чуулга уулзалтад  “Баялаг бүтээгчдийг дэмжих цогц бодлого, багц хуулийн төслийн үзэл баримтлал” сэдэвт илтгэлийг  Үндэсний хөгжлийн газрын дарга  Б.Баярсайхан, “Монгол Экспортын хөтөлбөр”-ийн талаарх илтгэлийг Гадаад харилцааны яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын дэд захирал Г.Өлзийсайхан, “Монгол улсын бизнесийн орчны суурь судалгааны цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлийн тухай” ЖАЙКА-ийн судалгааны багийн ахлагч Масаюки Ишида, “Аж үйлдвэрийн нэгдсэн мэдээллийн систем” сэдэвт илтгэлийг  Үндэсний хөгжлийн газрын Салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга Д.Эрдэнэбаяр нар тавьж хэлэлцүүлсэн.

      Хэлэлцүүлгээр “Төрөөс компанийн нийгмийн хариуцлагын талаар баримтлах бодлого”, “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль”, “Мэргэжлийн холбоодын эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэж, Үндэсний хөгжлийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/, Нийслэлийн үйлдвэрлэл, инновацийн газар, Германы хамтын ажиллагаа /GIZ/ Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо, Монголын бизнесийн зөвлөл, Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл, Монголын барилгын үндэсний ассоциаци, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн төлөөллүүд оролцож санал бодлоо солилцсон. 

Чуулга уулзалтын үеэр Үндэсний хөгжлийн газар, Монголын барилгын үндэсний ассоциацын хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын “Санамж бичиг”-т  ҮХГ-ын дарга Б.Баярсайхан, МБҮА-ийн ерөнхийлөгч Д.Цэрэнжигмэд нар гарын үсэг зурав. Хоёр байгууллага дараах чиглэлээр хамтран ажиллана. Үүнд: 
  • Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлого болон улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулахад барилгын салбарын мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
  • Төрөөс барилгын талаар баримтлах бодлого, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын төслийг дэмжих, санал боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх;
  • Улсын хөрөнгө оруулалтын болон барилгын салбарын мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоход тооцоо судалгааг хамтран боловсруулах, мэдээ, мэдээлэл солилцох;
  • Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулахад эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгальд ээлтэй, ногоон технологи бүхий барилга, байгууламжийг барих асуудлыг дэмжиж холбогдох норм, нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох чиглэлд дэмжлэг үзүүлэх;
  • Барилгын салбарын төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах;
  • Хөрөнгө оруулалт, концесс, төр-хувийн хэвшил, барилга, хот байгуулалтын салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулагч нарт сурталчлах чиглэлээр хамтарч ажиллах;
  • Хөгжлийн бодлого төлөвлөгч нар болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх;
  • Сургалт зөвлөгөөн, уулзалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх,
  • Хууль, тогтоомжийн дагуу “Талууд”-ын зохион байгуулж буй арга хэмжээг харилцан дэмжиж ажиллана.
 
 

Холбоотой мэдээ