​Өсвөр насныханд зориулав

​Өсвөр насныханд зориулав
/18 тод өнгө/
      Өсвөр насны хүүхдүүдийн зан төлөв харилцан адилгүй. Тиймээс хүүхдийн өрөө нь тэдний мөн чанарыг аль болох тусгаж, өсч хөгжихөд нь зөв хөгжлийг олоход туслах учиртай.

Тухайлбал, хүүхэд суралцах сонирхолгүй байгаа бол та тав тухтай сандал, гэрэлт цамхаг бүхий бүрэн ажлын байрыг зохион байгуулж болох юм.

Холбоотой мэдээ