Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн хувилбарыг хэлэлцлээ

Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн хувилбарыг хэлэлцлээ
 Барилга, хот байгуулалтын сайдын зөвлөлийн хуралдаан өчигдөр болж өнгөрлөө. Хуралдаанаар салбарын төрийн бус байгууллагууд, барилгын аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдэд хүлээлт үүсгэсэн хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцсэн байна. Үүнд:
  • Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн хувилбарын тухай ажлын хэсгийн танилцуулга,
  • Яам, агентлаг, харъяа байгууллагуудын чиг үүргийн хуваарилалтыг боловсронгуй болгох асуудлаар ажлын хэсгийн танилцуулга,
  • Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай сонгон шалгаруулах хорооны санал дүгнэлт, танилцуулга, /Барилгын хуулийн дагуу салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох болон “Барилгын ажил, зураг төсөл, өргөх байгууламж, түүний эд анги, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох”, төрийн зарим чиг үүргийг Монголын барилгын нэгдсэн холбоо, Монголын барилгын үндэсний ассиоцацид шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай/
  • Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалын төсөл, зэргийг хэлэлцэв.
  Хуралдаанд оролцсон зөвлөлийн гишүүд хэлэлцсэн асуудлуудын хүрээнд өөрсдийн санал дүгнэлтийг хэлж, дэмжин ажиллахаар шийдвэрлэсэн байна. Хэлэлцсэн асуудлын дэлгэрэнгүйг эргэн мэдээлэх болно.

Холбоотой мэдээ