Шинэ орон сууцны дундаж үнэ 2,205,000 төгрөг болж, 0.2 хувиар өсчээ

Шинэ орон сууцны дундаж үнэ 2,205,000 төгрөг болж, 0.2 хувиар өсчээ

   2017 оны 12 дугаар сарын Орон сууцны үнийн индексийг Монголбанк болон “Тэнхлэгч зууч” компани хамтран гаргасныг танилцуулъя. Өнгөрсөн сарын байдлаар орон сууцны үнийн индекс өмнөх сараас 0.2 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.3 хувиар тус тус өссөн байна. Тухайн сард зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ орон сууцны үнэ өссөн нь орон сууцны үнийн индекс өсөхөд нөлөөлжээ. Орон сууцны үнийн индексийг 2013 оны 1 дүгээр сараас тооцож эхэлсэн бөгөөд орон сууцны үнийн жилийн өсөлт 2014 оны 3 дугаар сард хамгийн өндөр буюу 23.7 хувьтай гарсан байна. 2014 оны 12 дугаар сараас орон сууцны үнэ (өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад) буурч эхэлсэн. Хоёр жил гаруй үргэлжилсэн орон сууцны үнийн бууралт саарч, өнөөгийн байдлаар орон сууцны үнэ ОСҮИ анх тооцож байсан үеийн түвшинд хүрсэн аж. 

Шинэ орон сууцны 1м.кв-ын дундаж үнэ нь 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар 2,205,000 төгрөг болж өмнөх сараас 0.2 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.57 хувиар тус тус өсчээ. Сүхбаатар дүүрэгт шинэ орон сууцны 1м.кв-ийн дундаж үнэ хамгийн өндөр байгаа бол Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн бага байгаа юм.


 


 
Хуучин орон сууцны 2 өрөө байрны дундаж үнэ нь 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар 71,542,000 төгрөг болж өмнөх сараас 0.45 хувиар өссөн бол өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.43 хувиар буурсан аж. Чингэлтэй дүүрэгт хуучин 2 өрөө байрны дундаж үнэ хамгийн өндөр байгаа бол Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн хямд байна.

 

Холбоотой мэдээ