БХБЯ: Хэрэгжих боломжтой төсөл, хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулна

БХБЯ: Хэрэгжих боломжтой төсөл, хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулна

   Барилга, хот байгуулалтын яамнаас иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр боловсруулсан үндэслэл, тооцоо, судалгаа бүхий хэрэгжих боломжтой төсөл, хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулж, хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хамтарч ажиллах зорилгоор төсөл, хөтөлбөрүүдтэй танилцах арга хэмжээг 2018 оны 1 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд Барилга, хот байгуулалтын яамны Хурлын танхимд зохион байгуулна.
 
   Иймд салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүдийг хөтөлбөр, төслөө танилцуулж оролцохыг урьж байна.
 
   Танилцуулах хөтөлбөр, төсөл нь Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Улсын Их Хурлын 2014 оны 43 дугаар тогтоолоор баталсан “Ногоон хөгжлийн бодлого”-той уялдсан, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасан шаардлагын дагуу боловсруулагдсан байх нь зүйтэй.
 
   Оролцох байгууллага, иргэд нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн дотор enkhtuya.o@mcud.gov.mn цахим шуудангаар танилцуулах материалаа Word ба PPT хэлбэрээр ирүүлнэ үү.
 
 
Холбоо барих утас: + (976) 7600 3333 (1161)
 
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

Холбоотой мэдээ