Төрийн зарим чиг үүргийг МБҮАссоциаци гүйцэтгэхээр боллоо

Төрийн зарим чиг үүргийг МБҮАссоциаци гүйцэтгэхээр боллоо
       Барилга, хот байгуулалтын яам Монголын барилгын үндэсний ассоциацитай нэг жилийн хугацаатай гэрээ байгууллаа. Тодруулбал, Монголын барилгын үндэсний ассоциаци сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг үндэслэн барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг барилгын салбарын төрийн бус байгууллагын түншлэлийг төлөөлж, гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх болжээ. 
 

Холбоотой мэдээ