Улаанбаатар хотод 38,514 айлын орон сууц ашиглалтад орох төлөвтэй байна

Улаанбаатар хотод 38,514 айлын орон сууц ашиглалтад орох төлөвтэй байна
 
   Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци ТББ болон МБҮА-ийн гишүүн “Тэнхлэг Зууч” ХХК хамтран “Монгол Улсын хэмжээнд орон сууцны зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг хийх, судалгаанд тулгуурлан мэдээллийн сангийн программ хангамжийг боловсруулах” БХБЯ-3-2017-1 дугаартай сонгон шалгаруулах тендерт шалгарсан бөгөөд БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн-гийн 2017 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалаар БХБЯ-тай 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр 2018/22/18/04 тоот гэрээг байгуулан тус судалгааг эхлүүлэн ажилласан билээ.   Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэнгийн 2018 оны 02 сарын 23-ны өдрийн 03/646 дугаартай албан бичиг, Иргэний хуулийн 476-482 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн харилцан тохиролцсоний үндсэн дээр дараахталууд 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр “Хамтран санхүүжилт хийх тухай гэрээ”-г байгуулав. Үүнд:
  • Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн,
  • “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК төлөөлөн Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга,
  • “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ төлөөлөн Ерөнхий захирал Ж.Хичээнгүй,
  • “Монголын барилгын үндэсний ассоциаци” ТББ-ийг төлөөлөн Гүйцэтгэх захирал Л.Хулан,
  • “Тэнхлэг Зууч” ХХК-ийг төлөөлөн Гүйцэтгэх захирал Д.Должинсүрэн нар гарын үсэг зуралцсан болно.
    Уг судалгааны тайланг өнөөдөр буюу 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын яамд албан ёсоор хүлээлгэн өглөө.


   Энэхүү судалгаа нь барилгын салбарын байгууллагууд нэгдсэн судалгаа, мэдээлэлтэй болох, бодлого боловсруулагчид болон хөрөнгө оруулагчид орон сууцны эрэлт, нийлүүлэлтийн ойрын 3 жилийн төлөвийг урьдчилан харах, төсөл, хөтөлбөрийг үр ашигтай, бодитой төлөвлөх, нийгмийн халамжийн бодлогыг зөв чиглүүлэх, хөрөнгийн салбарт менежмент, зохицуулалт хийхэд чухал ач холбогдолтой юм.
 
   Судалгаагаар Улаанбаатар хотод 2017 оны байдлаар 380 828 өрх амьдарч байгаагийн 43,0 хувь буюу 164 791 өрх инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцны хэрэгцээтэй байна. Орон сууц худалдан авах хүсэлтэй Улаанбаатар хотод амьдардаг өрхийн 16,3 хувь буюу 35497 өрх, орон нутагт амьдардаг өрхийн 12,2 хувь буюу 14905 өрх орон сууц худалдан авах чадамжтай байна  гэсэн судалгаа гарлаа.
 
   Нийлүүлэлтийн хувьд, Улаанбаатар хотод 62,339 айлын орон сууцны 417 төсөл, орон нутагт 13038 айлын орон сууцны төсөл тус тус хэрэгжиж байгаас ойрын 3 жилд Улаанбаатар хотод 38,514 айлын, орон нутагт 10822 айлын орон сууц ашиглалтад орох төлөвтэй байна.
 
   Өнөөдрийн байдлаар зах зээл дээр 5822 айлын орон сууцны бэлэн борлуулагдаж байгаагаас 4622 айлын сууц нь 80м2-аас доош талбайтай орон сууц байна.

Эдгээрийн борлуулалтын дундаж үнэ 1м2 нь 2,114,527 төгрөг байна.
 

Холбоотой мэдээ