Барилга, байгууламж бүх хүнд тэгш хүртээмжтэй байх учиртай

Барилга, байгууламж бүх хүнд тэгш хүртээмжтэй байх учиртай

   Аливаа хот, суурин газарт барилга, байгууламж, авто зам, гүүрэн байгууламж нь бүх хүнд тэгш хүртээмжтэй, ээлтэй байх ёстой. Олон улсын барилгын норм, дүрмүүдэд ч орон сууц, олон нийтийн үйлчилгээ, оффисийн барилгыг бүх төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж амьдрахад саадгүй байх шаардлагыг тусгасан байдаг.

   Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хамгийн их тулгардаг бэрхшээл нь орчны саад юм. Байгууламжийн орц, гарцны хэсэг дэх өндөр шат, тэргэнцэр орох боломжгүй нарийн хаалгатай ариун цэврийн өрөө, өндөр босго, налуулалтгүй замын хашлага зэргээс шалтгаалан хөгжлийн бэрхшээлтэй олон иргэн бие даан нийгмийн харилцаанд оролцож чадахгүй, байнгын хэн нэгнээс хараат, бусдын тусламж дэмжлэгийн дор амьдарч байна. Тиймээс хүн бүрийн тэгш оролцоог хангасан хүртээмжтэй, саадгүй орчныг бүрдүүлэхэд хувь нэмэр болгох үүднээс "Барилга.МН" сэтгүүл, Монголын Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний Холбоо /МТИҮХ/ хамтран "Бүх нийтэд саадгүй орчин" буланг тогтмол хөтлөн явуулдаг билээ.

   Тус холбоо нь 2005 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй иргэдийн нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж, тэдэнд тулгарч буй бэрхшээл асуудлыг нийгэмд таниулж, төрийн бодлого, шийдвэрт тусгахад нөлөөлөх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлдэг.

   Энэхүү булангаар дамжуулан бүх нийтэд зориулсан саадгүй орчныг бий болгох, ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настан, бага насны хүүхдүүдэд аюулгүй тав тухтай орчинг хэрхэн бий болгох тухай зөвлөмж, мэдээ мэдээллийг барилгын салбарын мэргэжилтнүүдэд хүргэж байх юм. Мэдээллийг бэлтгэхдээ бид хэрэглэгчийн байр сууринаас хандах бөгөөд төлөвлөлт, арихтектурын ямар шийдлүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд илүү тохиромжтой байдаг талаар практик жишээн дээр тайлбарлан хүргэхийг зорино. Мөн гадны улс орнуудад бүх нийтэд зориулсан саадгүй орчинг хэрхэн бий болгосон тухай сайн жишээнүүдийг танилцуулах болно.
 
Налуу зам буюу пандусыг хэрхэн гүйцэтгэх вэ?

   Энэ удаагийн дугаараар сүүлийн үед хамгийн түгээмэл баригдаж буй байгууламжийн орц гарцны хэсэг дэх налуу зам буюу пандусын тухай мэдээллийг та бүхэнд хүргэхийг зорилоо.

   Налуу зам буюу пандусын зориулалт нь тэргэнцэртэй хүн хэн нэгний тусламжгүйгээр уг замыг ашиглан байгууламж руу орж, гарах нөхцөлийг хангахад оршдог.

   “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага MNS 6055: 2009” стандартад зааснаар налуу зам 1х12 харьцаа бүхий налуутай байхаар заасан байдаг.

   Налуу замын хоёр хажуу талаар 90 см-ийн өндөртэй хоёр эгнээ бариул хийж, бариулын дунд хэсгээр 70 см-ийн өндөртэй хашлага хийх ба сургуулийн өмнөх насныханд зориулж, 50 см өндөрт бариул төлөвлөж болно. Бариулын төгсгөл хэсгийг 30-45 см илүү гаргаж, үзүүр хэсгийг дугуйруулж доод бариултай холбож өгнө. /Зураг 2/   Налуу замын эхлэл, төгсгөлд тэгш талбайг төлөвлөнө. Замын чиглэл өөрчлөгдөх тохиолдолд тэгш талбайн өргөн тэргэнцэр эргэх боломжтой буюу 150,0 см-ээс багагүй байна. Налуу замын тэргэнцэр явах цэвэр зай 90 см байх шаардлагатай.
 
/Зураг 3/


 Тэргэнцэртэй иргэдэд хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх цуврал мэдээллийг сэтгүүлийн дараагийн дугаараас уншаарай.

 

Холбоотой мэдээ