Гүүрэн гарцын барилгын ажил үргэлжилж байна

Гүүрэн гарцын барилгын ажил үргэлжилж байна
Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын барилгын ажлын явц
  • Үндсэн гүүрэн гарц: 477 у/м, 4 эгнээ, 16.5 м өргөн зорчих хэсэгтэй.
  • Явган хүний 2 гүүр: 2.5 м өргөн
  • Гэрэлтүүлэг, ус зайлуулах байгууламжтай.

Гэрээ дуусах хугацаа: 2019.09.30
Захиалагч: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар
Зөвлөх: "Ростов" ХХК
Гүйцэтгэгч: БНХАУ-ын Төмөр замын 20-р товчоо групп корпорациА рамп: 506.24 у/м, 1 эгнээ, 7.5 м өргөн /Нарны замын зүүн чиглэлээс төмөр зам дээгүүр урагш гарах/


B рамп: 337.12 у/м, 1 эгнээ, 8.5 м өргөн /Нарны замын баруун чиглэлээс Нарны зам болон төмөр зам дээгүүр урагш гарах/


C Рамп: 203.1 у/м, 1 эгнээ, 9.5 м өргөн /Үндсэн гүүрийн хойд чиглэлээс Нарны зам руу буух/


 

Холбоотой мэдээ