Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн хурлаар 72 хүсэлтийг шийдвэрлэжээ

Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн хурлаар 72 хүсэлтийг шийдвэрлэжээ


  Барилга угсралт, зураг төсөл, өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгалт, нэмэлт заалт олгох үйл ажиллагааг "Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци" ТББ-ын Тусгай зөвшөөрлийн хэлтэст хүлээн авч шийдвэрлэж байна.


  Уг ажлын хүрээнд Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийнхэн 2018 оны 5-р сарын 2-ны өдөр хуралдаж, 87 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт, шинээр авах хүсэлтийг шийдвэрлэжээ.


  Мөн 5-р сарын 10-ны өдөр хийсэн тусгай зөвшөөрлийн хурлаар нийт 72 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг авч хэлэлцсэн байна.

 

Тэдгээр аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг хүргэвэл,

  • Тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт ажлын төрөл олгох чиглэлээр 34
  • Тусгай зөвшөөрөл нэмэлт ажлын төрөл олгох 8
  • Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох 26
  • Тусгай зөвшөрөлийн нэр, хаяг өөрчлөх, дахин нөхөж авах 3 гээд нийт 72 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.
Холбоотой мэдээ