Зуслангийн амуудад мэдээллийн самбар байрлуулна

Зуслангийн амуудад мэдээллийн самбар байрлуулна

Зуслангийн амуудад иргэд өөрсдийн эзэмшил газраа өмчилж болох эсэхийг харах боломжтой мэдээллийн самбарыг байршуулж байна.

Нийслэлийн ногоон бүс Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн зуслангийн 26 аманд Зуслангийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хамгаалалтын бүсүүдийг давхцуулан харуулж, өмчлөх боломжтой нэгж талбаруудыг иргэдэд ойлгомжтой байдлаар харуулах мэдээллийн самбарыг байршуулахаар бэлтгээд байна.

 

Холбоотой мэдээ