77 аж ахуйн нэгжийн барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг хэлэлцжээ

77 аж ахуйн нэгжийн барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг хэлэлцжээ

   Барилга угсралт, зураг төсөл, өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгалт, нэмэлт заалт олгох үйл ажиллагааг "Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци" ТББ-ын Тусгай зөвшөөрлийн хэлтэст хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа билээ.
 
   Үүнтэй холбоотойгоор Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийнхэн өмнөх хурлаар буюу 5-р сарын 10-ны өдөр хийсэн тусгай зөвшөөрлийн хурлаар нийт 72 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг авч хэлэлцсэн байна. Харин 2018 оны 6-р сарын 14-ний өдөр 77 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт, шинээр авах хүсэлтийг шийдвэрлэжээ. Тэдгээрийг авч үзвэл:
  • Тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт ажлын төрөл олгох чиглэлээр 44
  • Тусгай зөвшөөрөл нэмэлт ажлын төрөл олгох 7
  • Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох 25 гээд нийт 77 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.
Холбоотой мэдээ