Дугуй хэлбэртэй тоосгон шатыг хэрхэн барих вэ?

      Дугуй хэлбэртэй тоосгон шатыг хэрхэн хийх тухайд танилцуулъя. Энэ төрлийн төрлийн шат нь хийхэд маш хялбар бөгөөд гол нь хэмжээгээ алдалгүй барих хэрэгтэй. Бичлэгт үзүүлсэн технологийн дагуу дээш хэдэн ч давхар шат хийх боломжтой. 

Хийхдээ хамгийн түрүүнд тоосгоо хүссэн хэмжээнийхээ дагуу нэг үе бэхлэхгүйгээр өрж тавина. Дараа нь нарийн модыг цагийн зүү мэт үзүүрлэн бэлтгэж, түүнийгээ шат хийх газрынхаа яг голд нь шруп, тулгуур модны тусламжтай байрлуулна. Хийх арга нь бичлэгт илүү ойлгомжтой харагдана.

Хэмжээгээ алдахгүйн тулд өрсөн тоосгоныхоо дагуу нэг нэгээр нь тогтооно. Давхар эгнээ явахдаа ч мөн адил байна.

Холбоотой мэдээ