71 аж ахуйн нэгжийн барилгын тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг хэлэлцлээ

71 аж ахуйн нэгжийн барилгын тусгай зөвшөөрлийн асуудлыг хэлэлцлээ
   Барилга угсралт, зураг төсөл, өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгалт, нэмэлт заалт олгох үйл ажиллагааг "Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци" ТББ-ын Тусгай зөвшөөрлийн хэлтэст хүлээн авч шийдвэрлэж байна. 

  Үүнтэй холбоотойгоор Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийнхэн энэ оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс хойш нийт 16 удаа хуралдаж, аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэр гаргажээ.

    Хамгийн сүүлд буюу 6 дугаар сарын 21-ний өдөр тус ажлын хэсэг нийт 71 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт, шинээр авах хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ.

    Үүнээс:  
  • Тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт ажлын төрөл олгох чиглэлээр 35
  • Тусгай зөвшөөрөл нэмэлт ажлын төрөл олгох 15
  • Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох 20
  • Тусгай зөвшөөрлийн нэр, хаяг өөрчлөх, дахин нөхөж авах 1 гээд нийт 71 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.

Холбоотой мэдээ