Кэно Кумагийн бүтээл

Кэно Кумагийн бүтээл
Японы архитектор Кэно Кума (Kengo Kuma) Япон хэв маягаар тохижуулсан зоогийн газрыг Портленд хотод хийжээ. Энэхүү загварын гол онцлог нь орой хэсэгтээ үйлчлүүлэгч бусдаас тусгаарлаж болох хулсан хаалтан чимэглэл юм.

Холбоотой мэдээ