Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн 86 хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ

Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн 86 хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ

   Барилга угсралт, зураг төсөл, өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгалт, нэмэлт заалт олгох үйл ажиллагааг "Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци" ТББ-ын Тусгай зөвшөөрлийн хэлтэст хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа. 

  Үүнтэй холбоотойгоор Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийнхэн энэ оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс хойш нийт 13 удаа хуралдаж, шийдвэр гаргасан байна.

    Мөн 5 дугаар сарын 31-ний өдөр тус ажлын хэсэг нийт 86 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт, шинээр авах хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэжээ.

    Үүнээс:  
  • Тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт ажлын төрөл олгох чиглэлээр 44
  • Тусгай зөвшөөрөл нэмэлт ажлын төрөл олгох 10
  • Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох 32 гээд нийт 86 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.
Холбоотой мэдээ