Барилгын тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг танилцуулж, салбарынхны саналыг сонслоо

Барилгын тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг танилцуулж, салбарынхны саналыг сонслоо

   Барилгын тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны танилцуулах уулзалт өнөөдөр боллоо. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод нээлттэй, шударга, хүний хүчин зүйлээс үл хамаарсан болгох, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хүсэлт, тайланг цахимаар хүлээн авдаг болгох зорилгоор вэбэд суурилсан үүлэн программ хангамж, мөн Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн суурь нөхцөл шаардлага зэргийг уг уулзалтаар танилцуулсан юм.  

   Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх үйл ажиллагаа 2010 оноос хойш яригдсаар 2016 онд шинэчлэгдэн батлагдсан Барилгын тухай хуульд тусгаснаар хэрэгжих боломж нь бүрдсэн. Энэ ажлын хүрээнд 2017 оны 12-р сард болсон сонгон шалгаруулалтанд Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци нь салбарын мэргэжлийн холбоод болох Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо, Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо, Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо, Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын холбоо, Барилгын инженер геологичдын холбоо, Барилгын төсөвчдийн холбоотой хамтран оролцож шалгарсан юм.

   Ингээд Барилга, хот байгуулалтын Сайд Х.Баделханы 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны 216 тоот тушаал гарч, 2018 оны нэгдүгээр сарын 25-нд салбарын төрийн бус байгууллагуудын түншлэлийг төлөөлж, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци яамтай гэрээ байгуулснаар Барилгын хөгжлийн төвөөс тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаа, мэдээллийн бааз мөн тусгай зөвшөөрлийн хэлтсийн 10 ажилтныг хүлээн авч үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулж байна.  

   Энэ ажлын хүрээнд тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хүсэлт, тайланг цахимаар хүлээн авах вэбэд суурилсан үүлэн программ хангамжийг Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар “Си Тек” ХХК хийж гүйцэтгэжээ. Программ хангамжид хуучин мэдээллийн баазыг программд оруулах, шинээр батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн журам, нөхцөл шаардлагын дагуу программыг шинэчлэн засварлах зэрэг ажил одоогоор бүрэн дуусаагүй байгаа аж.

   БХБЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэнгийн 2018 оны нэгдүгээр сарын 19-нөөс хойш тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг цахимаар шинээр хүлээн авах тушаал гарснаас хойш шинээр тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг цаасан хэлбэрээр хүлээн авахгүй, цахимаар хүлээн авч байна. Харин сунгалт болон нэмэлт хүсэлтийг цаасан хэлбэрээр хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа гэлээ.   Энэ талаар Монголын барилгын үндэсний ассоциацийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Г.Батсүх: БХБ-ын сайдын 2018 оны нэгдүгээр сарын 19-ний 11 тоот тушаалаар Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмыг баталсан. Энэхүү журмаар хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох суурь нөхцөл шаардлага нь Барилгын тухай шинэ хуулийн дагуу барилгын төвөгшлөөр буюу бага, дунд, өндөр, онцгой төвөгшилтэй гэж ангилаад, ангилал хүндрэх тусам мэргэшсэн, зөвлөх инженерүүдтэй байх шаардлага илүү их нэмэгдсэн.

   Тусгай зөвшөөрлийн суурь нөхцөл шаардлага шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор БХБ-ын сайдын 2018 оны 2-р сарын 23-ны өдрийн 33 тоот тушаалаар 2013 оны 89 тоот тушаалаар батлагдсан хуучин Тусгай зөвшөөрлийн суурь нөхцөл шаардлагыг шинэ суурь нөхцөл шаардлагатай дүйцүүлсэн аргачлалыг баталсан. Монголын барилгын үндэсний ассоциаци тусгай зөвшөөрлийн шинэ суурь нөхцөл шаардлагын дагуу 100 гаруй ААН байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн сунгалт, нэмэлт, шинэ хүсэлтийг хүлээн авч, Ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

   Жишээ нь: 2.2.1 гэсэн барилгын дотор халаалт салхивч, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил гүйцэтгэх ангилал гэхэд барилгын бага, дунд, өндөр, онцгой гэсэн төвөгшлөөс хамаарч БА-6.1 БА-6.2 БА-7.1 БА-7.2 гэж 4 ангилалд хуваагдсан. Төсөв хийхэд тусгай зөвшөөрөлтэй ААН хийж гүйцэтгэхээр болсон гээд олон өөрчлөлтүүд хийгдсэн. Тусгай зөвшөөрлийн шинэ суурь нөхцөл шаардлага хүндэрсэн учраас сунгалт хийлгэхэд хуучин боловсон хүчинтэйгээр хуучин ангиллаар дундаас дээш төвөгшилтэй ангиллын тусгай зөвшөөрөл авах боломжгүй болж байна гэсэн юм.

   Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэглээг зохицуулах газрын мэргэжилтэн Д.Батзориг: 2016 онд Барилгын тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан дагаж гарах дүрэм журмууд ч мөн батлагдаж байна. Одоогоор барилга байгууламжийн паспортжуулалт, зураг төслийн магадлал хийх зэрэг дүрмүүд батлагдсан. Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2018 оны нэгдүгээр сарын 19-ний өдрийн 11 дүгээр тушаалаар “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тэдгээрт хяналт тавих, барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжид тавих шаардлага бүртгэх журам” шинэчлэгдэн батлагдаж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгүүлсэн байгаа. Иймд аж ахуйн нэгжүүд байгууллагууд болоод иргэдэд мэдээлэл өгөх, харилцан санал солилцох үүднээс өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна гэлээ.

   Монголын барилгын үндэсний ассоциаци нь тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг хүлээн авснаар тусгай зөвшөөрлийн суурь нөхцөл шаардлага хүндэрсэн юм биш, энэ нь барилгын тухай шинэ хуулийн дагуу шинэчлэн өөрчлөгдсөн цаг үетэй таарсан гэдгийг тус байгууллагаас онцолж байлаа. Мөн түншлэгч байгууллагууд тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг салбарын бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүддээ чирэгдэл багатай, хялбар байлгахаар хурдан шийдвэрлэхийн төлөө зорин ажиллаж байгаагаа мэдэгдсэн юм. Иргэд, байгууллагууд барилгын тусгай зөвшөөрлийн шинэ журам, нөхцөл, шаардлагатай холбоотой санал хүсэлтээ тус байгууллагад бичгээр ирүүлж хамртан ажиллах боломжтойг мөн илэрхийллээ.
 

Холбоотой мэдээ