​Хүний анхдагч орон гэр болох агуйгаас санаа авав

​Хүний анхдагч орон гэр болох агуйгаас санаа авав
        Тоосгон агуй мэт энэхүү байшин нь Вьетнамын Ханой хотын захын хороололд байрладаг. Байшин нь ямар нэгэн байдлаар тайвшрал өгөхүйц орон зайг бий болгодог хэмээн архитекторууд тайлбарлажээ.


Архитектур: H and P архитектур
Байршил: Дон Ан дүүрэг, Ханой хот, Вьетнам
Төсөл дууссан хугацаа: 2017.12сар
 

Холбоотой мэдээ