Шарилжинд 84 сая төгрөг зарцуулна

Шарилжинд 84 сая төгрөг зарцуулна
 

       “Шарилжгүй Улаанбаатар 2” аяныг ирэх сарын 15-ны өдрийг хүртэл хэрэгжүүлэхээр болжээ. Уг аянд зориулж хот тохижилтын төсөвлөгдсөн зардлаас 84 сая төгрөг зарцуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

Мөн тус аяныг нэгдсэн удирдлагаар зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Ууганбаярт даалгаж, аж ахуйн нэгж байгууллага, СӨХ-д хашаан доторх эдэлбэр газар, орчны 50 хүртэлх метр талбайн шарилж, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх үүрэг өгчээ.

Хэрэв аж ахуйн нэгж байгууллага, СӨХ цэвэрлэгээ хийгээгүй, хангалтгүй оролцсон бол холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох аж.

Холбоотой мэдээ