Барилга хот байгуулалтын салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг танилцууллаа

Барилга хот байгуулалтын салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг танилцууллаа

  Засгийн газрын 2017 оны наймдугаар сарын 9-нд болсон ээлжит хуралдаанаар  2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангаж байгаа талаар холбогдох сайд нарын танилцуулгыг сонсч Монгол Улсын Ерөнхий сайд үүрэг өгсөн юм. Энэ үеэр БХБЯ-наас хийсэн танилцуулгыг онцолж байна.

  Барилга, хот байгуулалтын сайдын зөвлөлийн 2017 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн хурлаар Салбарын байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцлээ.
 
  “Төв, суурин газрын 2017 оны өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2017 оны 187 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн их болон урсгал засварыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх, холбогдох газруудыг мэдээ, мэдээллээр хангах чиглэлийг аймаг, нийслэлийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаж байна.
 
  Салбарын хэмжээнд өвлийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний биелэлт 65.8 хувьтай, үүнээс: Улаанбаатар хотод 87.2 хувьтай,  аймгийн төв, суурин газруудад 44.3 хувьтай байгаа юм.
 
  Дээрх ажлын хүрээнд цэвэр, бохир ус, ариутгах татуургын 60 гаруй км шугам сүлжээг засварлаж, шинээр 26,5 км шугам сүлжээг барьж ашиглалтад оруулаад байна. Мөн цэвэр усны 139,7 км, бохир усны 162,1 км, дулааны 101,5 км шугам сүлжээнд угаалга, шахалт, туршилтын ажлуудыг хийж, худаг, камер зангилаа узелүүдийн хаах, нээх арматуруудыг шинээр тоноглох засварын ажлуудыг хийлээ.
 
  Усны эх үүсвэрийн гүний худаг, өргөлтийн станцын насос, тоног төхөөрөмжид их  засвар хийж, усан сан, ус түгээх байруудын ус хадгалах савуудыг ариутган халдваргүйжүүлж, усны эх үүсвэрт хайс, хашаа барьж хамгаалахын зэрэгцээ камержуулах ажлуудыг 8 аймагт бүрэн хийж гүйцэтгэсэн.
 
   Халаалтын зуух, дулааны станцад засвар үйлчилгээ хийж, сүлжээний ялтсан бойлер, филтрийг шинэчилж, зөөвөрлөх конвер, бутлуур, түлш дамжуулах ремин зэрэг дагалдах тоног төхөөрөмжүүдийг шинээр суурилуулж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг 6 аймагт хэрэгжүүллээ.
 
    Ус, дулаан дамжуулах төвүүд дэх ялтсан дулаан солилцуур, сүлжээний насосуудыг засварласан. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн насос, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, хуримтлагдсан лагийг үнэргүйжүүлэх, халдваргүйжүүлэх арга хэмжээг 10 аймагт хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 
    Өвлийн бэлтгэл ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд нь графикийн дагуу сайн зохион байгуулан ажиллаж байгаа Улаанбаатар хотын хувийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн компаниуд, Ус сувгийн удирдах газар, Булган, Төв, Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл, Увс аймгуудын төлөвлөгөөний биелэлт  64.3-96 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
 
   Говь-Сүмбэр, Сүхбаатар, Говь-Алтай зэрэг аймгууд өвлийн бэлтгэл ажлыг хангалтгүй зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 16,2-20,8 хувьтай байгаа талаарх мэдээлэлтэй танилцаад, Сайдын зөвлөлийн хурлаас дараах шийдвэрийг гаргасан. Үүнд: 
 
  1. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэл нь 40 хувиас доош биелэлттэй байгаа аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал нарт 2017 оны 9 дүгээр сарын 1 гэхэд төлөвлөсөн ажлаа бүрэн хэрэгжүүлж дуусгах хугацаатай албан даалгавар хүргүүлэх; 
  2. Говь-Сүмбэр, Говь-Алтай, Сүхбаатар аймгууд болон Улаанбаатар хотын Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын ажилтай газар дээр нь танилцаж, шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах, Говь-Сүмбэр аймгийн төвийн халаалтын зуухны өргөтгөлийн ажлын санхүүжилтийн асуудлыг судлан шийдвэрлэх; 
  3. Улаанбаатар хотод 1965-2000 онуудад ашиглалтад орсон 14 хорооллын 1077 угсармал орон сууцны байшингийн дулаан алдагдалыг бууруулах зорилгоор “Дулаан техникийн шинэчлэл” хөтөлбөрийг Нийслэлтэй хамтран хэрэгжүүлэх; 
  4. Салбарын байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийн явц, үр дүнг 7 хоног тутамд тайлагнаж, яамны цахим хуудсанд байршуулж ажиллахыг холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт даалгасан.    

Холбоотой мэдээ