​Модон цамхаг

​Модон цамхаг
       Модон цамхаг нэрийдээд буй тус барилга нь 62 метрийн өндөртэй, 18 давхар барилга бөгөөд 4500 м2 талбайтай орон сууц, 550 м2 талбайтай кафе болон бусад хүүхдийн цэцэрлэгт хүрээлэн, семинар зохион байгуулах танхим зэргээс бүрдэнэ.

Энэхүү төсөл нь амьд байгалийн дүр төрхийг харуулах, барилга байгууламжийг амьд мэт мэдрүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй хөгжил дэвшил, хот суурин газрын тогтвортой байдлыг бий болгох загвар юм.

Төслийн гол элемент нь барилгын салбарт амьд мод болон модон технологийг шинэлэг байдлаар ашигласан явдал юм. Гаднах том талбай нь ургамал ногоо тариалагчдад зориулагдсан. Барилгын архитекторуудын хэлснээр, “Энэхүү барилга нь экологийн бодит өсөлтийг бий болгож, оршин суугчдыг илүү цэвэр агаараар хангана” гэсэн юм.

Холбоотой мэдээ