9.07 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг иргэдэд олгожээ

9.07 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг иргэдэд олгожээ

  Сар бүр тогтмол гаргадаг ипотекийн зээлийн тайлан мэдээг Монголбанкнаас танилцуулсныг хүргэж байна.

  Өнгөрөгч 7 дугаар сард Монголбанк болон Засгийн газар хамтран нийт 28.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг гаргажээ. Монголбанкнаас 251 зээлдэгчийн 15.98 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг шийдсэн бол Засгийн газраас 157 зээлдэгчийн 9.07 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг тус тус олгосон байна. Ингэснээр 7 дугаар сард нийт 408 зээлдэгч шинээр ипотекийн зээлд хамрагдсан аж.

Холбоотой мэдээ