​“44 худалдааны төв”-ийн үйл ажиллагааг зогсооно

​“44 худалдааны төв”-ийн үйл ажиллагааг зогсооно
   Барилгын материалын “44 худалдааны төв”-ийн үйлчилгээ эрхэлж буй газрын түрээсийн гэрээг цуцалж, үйл ажиллагаа эрхлэхийг зогсоох тухай мэдэгдэл иржээ.

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн төмөр замын объект бүхий тус эзэмшил газар дээр одоогийн “44 худалдааны төв” нь үйл ажиллагаа эрхлээд 20 шахам жил болж байгаа билээ. Сүүлд 2001 онд албан ёсоор худалдааны төв болон өргөжсөн юм.

Улаанбаатар төмөр замын ачих буулгах тээвэрлэх экспедицээс 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон газрын түрээсийн гэрээг цуцлахыг мэдэгджээ. Ингэх болсон үндэслэлдээ, “Төмөр замын тээврийн тухай” хууль, Монгол Улсын хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.6-д “Төмөр замын зурвас газарт энэ хуулийн дагуу тогтоосон дэглэмд зааснаас бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно”, Агуулах түрээсийн гэрээний 5.2-д “Түрээслүүлэгч нь нөхцөл байдлын улмаас нүүлгэн шилжүүлэх, байршлыг өөрчлөх эрхтэй” гэх мэт холбогдох журам, гэрээний нөхцөлийг үндэс болгон гэрээг цуцалж байгааг мэдэгджээ. Ийнхүү газрыг чөлөөлөх болсон шалтгаан нь одоогоор тодорхой бус байна.

Хэрэв тус худалдааны төвийн үйл ажиллагаа зогсвол хэсэгтээ тогтвортой байсан барилгын бараа материалын үнэ дагаж өсөх нь дамжиггүй юм.

“44 худалдааны төв” нь барилгын материалыг хамгийн хямдаар худалдаалдаг ба 85 түрээслэгчтэй, тэдгээрийн ард дунджаар 1500 гаруй хүний ам ахуйг залгуулдаг. 2016 онд л гэхэд төмөр замын байгууллагад ойролцоогоор 5 тэрбум төгрөгийн ашиг орлого оруулсан байна.

Гэрээг цуцлах болсон шалтгаан болон тус газрыг ямар зориулалтаар дахин ашиглах гэж байгаа, түрээслэгчдэд дараагийн ажлын байрыг бэлтгэн өгөх эсэх гээд тодорхой хэдэн асуултад ЗТХЯ болон НЗДТГ-аас хариулт авах гэсэн боловч мэдээлэл өгөх эрх бүхий ажилтан олдсонгүй. Ямагтай ч бид үүний дагуу сурвалжлах болно.

Холбоотой мэдээ