Ундны усны аюулгүй байдал-Усны төв лаборатори нээлтээ хийв

Ундны усны аюулгүй байдал-Усны төв лаборатори нээлтээ хийв
       Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газар нь 1959 онд байгуулагдаж байсан. Сүүлд дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжсэн Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах II төслийн хүрээнд цэвэр, бохир усны чанарт хяналт тавьдаг дотоод хяналтын хоёр лабораторийг тоног төхөөрөмж, чадамж, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор нэгтгэн орчин үеийн өндөр мэдрэмжит багаж, тоног төхөөрөмжөөр тоноглон, байгууллага өөрийн хөрөнгөөр иж бүрэн тохижуулж, 2009 оны 11-р сараас УСНЫ ТӨВ ЛАБОРАТОРИ нэртэйгээр дотоод хяналтын лаборатори болгон зохион байгуулсан. Энэ нь Монгол Улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх томоохон лаборатори болсон юм.

   Харин өнөөдрөөс эхлэн Америк, Автсрали, Герман, Итали, Япон, Солонгос, Хятад, Сингапур, Швед, Швейцар зэрэг Ази, Европын улс орнуудад үйлдвэрлэсэн 150 гаруй дэвшилтэт технологи бүхий тоног төхөөрөмжөөр шинжилгээ хийх бүрэн боломжтой боллоо.


    Ундны усны химийн болон нян судлалын хэсэг нь эх үүсвэрийн гүний худаг, усан сан, насос станц, ус түгээх байр, усны машин, хэрэглэгч зэрэг 950 гаруй цэгийн усны чанарт химийн 20-25 төрлийн шинжилгээ хийдэг байсан бол 60-70 болж нэмэгдсэн.

     Бохир усны химийн болон нян судлалын хэсэг нь цэвэрлэх байгууламжуудад ирж буй ус болон цэвэрлээд байгальд нийлүүлж буй усны чанарт химийн, макро болон микро 20-25 төрлийн элементийг шинжилдэг байсан бол эдүгээ 40-50 болж нэмэгдсэн бөгөөд  нян судлалын 5 үзүүлэлтээр батлагдсан төлөвлөгөө, давтамжийн дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. Усны төв лаборатори нь үйл ажиллагаандаа дэлхийн ISO/IEC 17025 стандартыг хэрэгжүүлж, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын үндэсний итгэмжлэлд 2000, 2003, 2006, 2008, 2010, 2014 онуудад итгэмжлэгджээ.
                                        

Холбоотой мэдээ