Урвуугаа харсан Пирамид-Зочид буудал

Урвуугаа харсан Пирамид-Зочид буудал
Испани улсын орон нутагт баригдахаар төлвөлөгдөж буй зочид буудлын төслийг үзүүлж байна.

Холбоотой мэдээ