Ипотекийн зээлийн хэрэгжилт ба өнөөгийн байдал

Ипотекийн зээлийн хэрэгжилт ба өнөөгийн байдал

  Монголбанкны захиалгаар Үл хөдлөх хөрөнгийн Тэнхлэг зууч компанийн хараат бусаар хийсэн “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн (ОСҮИ) судалгаагаар өнгөрөгч 5-р сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 0,99 болж суурь үе буюу 2013 оны 1-р сараас 1,44%-иар буурсан дүнтэй гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 2,65 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 2016 оны 5-р сарын үр дүнтэй харьцуулахад 4,72 хувиар буурсан үзүүлэлт аж. Харин үнийн индексийн үзүүлэлтийг шинэ орон сууц, хуучин орон сууцаар ангилж үзвэл:

  Шинэ орон сууцны үнийн индекс 1,14 гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 0,49 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 2,09 хувиар буурсан хэвээр байна. Хуучин орон сууцны үнийн индекс 0,92. Суурь үеэс 7,73%-ийн бууралттай гарлаа. Харин өмнөх сараас 0,55 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,61 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

 Харин тухайн сард "Орон сууцны зээлийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд" сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлгийг Монголбанкнаас зохион байгуулж, Засгийн газар, Монголбанк, Монголын ипотекийн корпораци ОССК болон холбогдох байгууллагуудын төлөөллүүд оролцож, илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.

 Энэхүү хэлэлцүүлэгт Монголбанкны зүгээс тавьсан "Ипотекийн зээлийн хэрэгжилт, өнөөгийн байдал" илтгэлийг дэлгэрэнгүйгээр хүргэж байна.


Холбоотой мэдээ