Олон улс дахь орон сууцны зээлийн санхүүжилтийн тогтолцоо ямар байдаг вэ

Олон улс дахь орон сууцны зээлийн санхүүжилтийн тогтолцоо ямар байдаг вэ

 Ипотекийн найман хувийн зээл хэрэгжиж эхэлснээс хойш уг зээлийн санхүүжилтийн явц удааширч, энэ нь цаашлаад барилгын салбарт нөлөөгөө үзүүлэх зэргээр сөрөг үр дагаврууд гарч эхэлсэн билээ. Тэгвэл дэлхийн бусад улс орнуудад орон сууцны зээлийн санхүүжилтийн тогтолцоо ямар байдаг, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлж, тогтвортой олон жилийн турш үргэлжлүүлсээр ирснийг Монголбанкны судлаачдын бэлтгэсэн харьцуулсан мэдээллээр хүргэе.

  Олон улсын жишгээс үзвэл орон сууцны зээлийн санхүүжилтийн тогтолцоо нь: 
  • Хадгаламжид суурилсан,
  • Гэрээт хадгаламж,
  • Хуримтлалын сан,
  • Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээл,
  • Орон сууцны зээлийн банк зэрэг эх үүсвэрүүдэд суурилдаг аж.
Энэ талаар дэлгэрэнгүйг дараах илтгэлээс хүлээн авна уу.

Холбоотой мэдээ