Барилгын инженер-геологийн салбарт нэвтэрч буй шинэ технологи, норм дүрмүүд

Барилгын инженер-геологийн салбарт нэвтэрч буй шинэ технологи, норм дүрмүүд
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ     АЖИЛД    НЭВТЭРЧ БАЙГАА ШИНЭ ТЕХНИК,ТЕХНОЛОГИ, БАГАЖ ТӨХӨӨРӨМЖ, НОРМ ДҮРЭМ, СТАНДАРТ

  Зах зээлийн шинэ тогтолцоонд шилжиж, барилгын салбарын шинэчлэлт өөрчлөлийг даган манай инженер-геологийн судалгаанд тавигдах шаардлага өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж, шинэ арга аргачлал, техник технологи нэвтэрсэнтэй холбоотойгоор инженер-геологийн судалгааны өөрийн улсын норм дүрэм, стандартыг шинэчлэх, шинээр боловсруулахаас гадна олон улсын норм дүрэм, стандарт, аргачлалыг судлах, орчуулах, өөрийн орны инженер-геологийн нөхцөл, хөрс чулуулгийн онцлогт нийцүүлэн турших, нэвтрүүлэх ажил эрчимтэй явагдах зайлшгүй шаардлага урган гарч байна. 

   Бид энэ шаардлагаас  ухрахгүй, хоцрохгүй явахын тулд сүүлийн 15 жилд нийт өөрийн улсын Барилгын норм ба дүрэм 7-г шинэчлэж, 3-ыг шинээр боловсруулж , өөрийн улсын стандарт 5-ыг шинэчлэж, олон улсын норм дүрэм 2, стандарт 5-ыг орчуулан боловсруулж судалгаа, шинжилгээний ажилд мөрдөж байна.

  Барилгын инженер-геологийн салбарт нэвтэрч буй шинэ технологи, норм дүрмүүд, стандартын талаар Монгол Улсад Барилгын зураг төслийн байгууллага үүсч, хөгжсөний 90 жилийн ойн баярын хуралд тавьсан Барилгын инженер-геологичдын холбооны тэргүүн О.Балдоржийн илтгэлийг хүргэж байна. 

Холбоотой мэдээ