Шинэ орон сууцны үнэ Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн өндөр байна

Шинэ орон сууцны үнэ Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн өндөр байна

  Монголбанк болон “Тэнхлэг зууч” ХХК-ийн хамтран гаргасан 2017 оны 6-р сарын Орон сууцны үнийн индекст зах зээл дээр эргэлтэнд буй 4,935 шинэ, хуучин орон сууцны мэдээллийг авч үзжээ.

  Өнгөрөгч 6-р сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекст 1,01 болж, суурь үе буюу 2013 оны 1-р сараас 1,03 хувиар өсөлттэй гарлаа. Энэ нь өмнөх сараас 2,5 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1,22 хувиар буурсан байна.

  Шинэ орон сууцны м.кв талбайн дундаж үнийг дүүргээр нь харьцуулан харвал Чингэлтэй дүүрэгт 1,906,915 төгрөг, Сонгинохайрхан дүүрэгт 1,542,407 төгрөг, Сүхбаатар дүүрэгт 2,729,167 төгрөг, Баянзүрх дүүрэгт 2,027,940 төгрөг, Налайх дүүрэгт 1,323,333 төгрөг, Багануур дүүрэгт 1,357,500 төгрөг, Хан-Уул дүүрэгт 2,700,191 төгрөг, Баянгол дүүрэгт 2,016,516 төгрөг байна. Харин нийт дунджаар нь авч үзвэл 2,036,800 төгрөгийн үнэтэй гарчээ.

  Хуучин орон сууцны дундаж үнэ нь мөн байршил, өрөөний тооноос шалтгаалан харилцан адилгүй. Тухайлбал, 1 өрөө байр 50.3 сая, 2 өрөө байр 73.1 сая, 3 өрөө байр 95.0 сая, 4 өрөө байр 117.7 сая төгрөгийн дундаж үнэтэй байна.

Орон сууцны үнийн индексийн өөрчлөлтийг сараар нь харьцуулан харвал:
 

Холбоотой мэдээ